OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Šiestakom

 

   Matematické rozprávky
 smiley  Amálka zbiera prvočísla.ppsx          
 
 
 
  Prirodzené čísla
 
    Delitele
    
  Desatinné čísla
 
      Jesenné počítanie s desatinnými číslami                          
      Poradíš si?                                      
      Zaokrúhli                                     
     Pestré desatinné čísla                
       Desatinne čísla
       Kto sa stratil?                                   
       Reťazovky
       Zimné počítanie
    
  Uhly
 
        Uhol
       Ešte raz uhly
        Uhly a trojuholníky
        Uhly na hodinách
        V bludisku s uhlami
    
  Obvody a obsahy
 
       Bludisko - obsahy
        Jednotky obsahu
      
   Objem a povrch kvádra a kocky