OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Niečo pre 8 a 9

Aj keď som si myslela,

že pre ôsmakov už nebudem tvoriť prezentácie,

predsa...

                FINANČNÁ MATEMATIKA

cheeky  DPH a knihy.ppsx                  

cheeky  DPH v obchode s elektronikou.ppsx            

cheeky  DPH.ppsx        

cheeky  Platy a dane.ppsx    

             CELÉ ČÍSLA

 cheeky Porovnávaj v Z.ppsx                                                  

cheeky  Porovnaj v Z.ppsx    

cheeky  Ráno, obed, večer.ppsx                                              

cheeky  Sčítanie a odčítanie v Z.ppsx                                

cheeky  Sčítaj, odčítaj, porovnaj v Z.ppsx        

cheeky Štvorce rozdielov.ppsx                 

cheeky Reťazce.ppsx    

cheeky   Magické štvorce v Z.ppsx                                     

cheeky  S priateľmi v Z.ppsx                                                      

cheeky  Aké bude počasie - počítame v Z.ppsx     

cheeky  Násobíme v Z.ppsx                                                       

cheeky Záporné čísla.ppsx                                         

cheeky Znamienka.ppsx                                             

cheeky Nájdi zadanie.ppsx                                                 

cheeky  Kladné a záporné desatinné čísla.pps

cheeky  Celé čísla s kalkulačkou.pps

cheeky  Celé čísla a Garfield.pps

cheeky  Absolútna hodnota.pps

cheeky  Na číselnej osi v Z.pps

cheeky  Čo je na obrázku?pps

cheeky V bludisku s celými číslami.pps

        LINEÁRNE ROVNICE

cheeky  Riešime rovnice.pps

cheeky  Rovnice - počet riešení.pps

cheeky Rovnice so zátvorkami.pps

cheeky  Rovnice s desatinnými číslami.pps

        VÝRAZY

 

cheeky  Hodnota výrazu.ppsx       

cheeky  O výrazoch v tabuľke.ppsx   

cheeky  Výrazy v tabuľke.ppsx       

cheeky  Nájdeš ypsilon?.ppsx 

cheeky Porovnávaj hodnoty.ppsx   

       MOCNINA A ODMOCNINA

blush  Tretia mocnina spamäti.ppsx

blush  Umocnime dvojkou.ppsx

blush  Mocniny čísla 10.ppsx