OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Schola ludus

 
Stránky,
na ktorých si môžete precvičiť učivo ZŠ
a vytvorili ich spriaznené duše oddané svojej práci
  
moja stránka
plná matematiky, fyziky, informatiky a ešte...
stránka mojej priateľky PaedDr. Janky Humeníkovej
obsahuje slovenský jazyk a prírodovedu pre I. stupeň
stránka mojej kolegyne Mgr. Lenky Lenkovej
vám poskytne dejepis, občiansku výchovu a mnoho zábavy
naše pomocné školské stránky
plné materiálov aj na interaktívnu tabuľu
stránky mojej známej PaedDr. Katky Poláčikovej
plná kvalitnej matematiky ZŠ
stránky mojej známej PaedDr. Evky Dzurkovej
plná kvalitnej slovenčiny ZŠ
heart stránky môjho známeho Mgr. Miloša Bélika
plná zaujímavej geografie ZŠ
 
 učebnica budúcnosti - https://mathigon.org/?fbclid=IwAR3J_7KnFtL4sXkalmFwWq9oUxmhguQXPqFtT32Pc2VxK5bYTtha76lqV5E
 
enlightened často potrebujeme mať po ruke aj dobrú matematickú zbierku,
no a taká sa dá kúpiť aj v internetovom obchode