OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

 
 MATEMATIKY v prezentáciách
 
Tvoriť vyučovacie materiály
pre mojich žiakov je pre mňa veľkou záľubou.
 
Interaktívne prezentácie patria k mojim najobľúbenejším.
 
Parafrázujúc J.A.Komenského...
... hľadám spôsob, aby som ja ako učiteľka menej učila a žiaci viac pochopili.
                                                                                                                                                    
RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com